Divadlo potrápilo bránice všech diváků

Sedmdesáti žákům 1. ročníků  započal čtvrteční den  8. 6. ráno opravdu vesele.

Sešli se v jídelně na středisku Čs. armády, aby se zde poučili o divadle od antiky po současnost, o některých divadelních žánrech, o tvůrcích dramatu i o prolínání dramatických forem s hudebními. Dva zkušení moderátoři a herci v jedné osobě dokázali hned od začátku zaujmout výběrem ukázek, klaunským projevem, vtipnými aktualizovanými poznámkami, kostýmy, ale i srozumitelnou artikulovanou mluvou. Nejvíce se líbila dvojrole Klicperova Hadriána z Římsů, ovšem studenti ocenili i zapojení svých spolužáků do improvizace. Každopádně smích téměř neustával. Divadélko pro školy z Hradce Králové potrápilo bránice všech přítomných. Doufejme, že zážitek zanechá své stopy i v paměti žáků…