PR-DO-LOG 2017 Praha

4. ročník soutěže z přepravy, dopravy a logistiky středních škol s dopravním zaměřením se letos konal od 31.5. do 2.6.2017 v Praze. Soutěže se účastnilo pět tříčlenných družstev z Prahy, Plzně, Děčína, Břeclavi a České Třebové.

Pro účastníky bylo připraveno 10 soutěžních testů z oblasti všech druhů dopravy, ekonomiky, logistiky, přepravních podmínek, odborné angličtiny či zeměpisu. Úkoly soutěžící plnili v průběhu cest na jednotlivé exkurze, které také byly součástí soutěží. Jako první byla pro účastníky připravena návštěva Dopravního podniku hlavního města Prahy s odbornou přednáškou a prohlídkou depa Kačerov. Další den jsme se vydali na odborné exkurze lanovek, které provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy, a to pozemní lanovku na Petřín a sedačkovou lanovku v zoologické zahradě. Na Petříně jsme byli seznámeni s historií lanovky, prošli jsme strojovnu i velín. V zoologické zahradě jsme kromě lanovky díky odborné přednášce získali i informace o přepravě živých zvířat doložené rozsáhlou fotodokumentací. Poslední den byla součástí odborná exkurze v centrálním dispečinku Dopravního podniku hlavního města Prahy pro metro a tramvaje, kde se žáci seznámili s činností dispečera v běžném provozu, s postupy při mimořádnostech, s monitorovacími a zabezpečovacími systémy.

Po skončení soutěže bylo splnění jednotlivých úkolů vyhodnoceno, úspěšná družstva byla odměněna drobnými dárky a diplomy. Putovní cenu soutěže – maskota Prdologa – si odnesli celkoví vítězové soutěže, kterými letos bylo družstvo z Prahy. Naši žáci prokázali nejlepší znalosti z ekonomiky a optimalizace dopravní trasy a v této disciplíně se umístili na prvním místě.