Spolupráce s Lovochemií

Dne 22.6.2017 se třída 1T vypravila do Lovochemie na exkurzi.

Bezvadně zorganizovaná akce ze strany personalistky Lovochemie, včetně bezplatné dopravy z Děčína do Lovosic i zpět, se pořádala z důvodu nového stipendijního programu pro studenty oboru Provoz a ekonomika dopravy na naší škole.

Lovochemie má zájem zařadit naši školu mezi partnerské školy. Nabízí žákům partnerských středních škol Stipendijní program. Žák, se kterým je na začátku 2. ročníku podepsána smlouva o stipendiu získá během studia mnohé finanční výhody a benefity – měsíční stipendium, příspěvek na dopravu, vybavení pracovními pomůckami, odbornou praxi, jistotu nástupu do pracovního poměru. Tento projekt si klade za cíl přivést do firmy nové zaměstnance. Stipendista se zavazuje po absolvování studia nastoupit do Lovochemie na pracovní poměr po dobu nejméně 3 let.

Samotnému stipendijnímu programu předchází tzv. Přípravná fáze, která probíhá v průběhu 1.ročníku, v tomto roce jsou sledovány výsledky žáků a jejich zájem o obor a na konci této fáze jsou pak vybráni ti nejlepší, se kterými je sepsána Stipendijní smlouva. 

Celá akce byla zajímavá a i přes tropické vedro v ochranných oblecích všichni vydrželi. Nadšenci lokomotiv měli možnost prozkoumat interní železniční dráhu a zázemí a jednotlivá pracoviště a odvoz vláčkem po Švestkové dráze až na nádraží bylo odměnou pro všechny na závěr exkurze.

Ing. Lea Drdková