Adaptační kurz Poslův Mlýn 2017

Adaptační kurz Poslův Mlýn 2017

 Termín: 5.9.- 7.9.2017

 Místo: Rekreační areál Poslův Mlýn

 Pedagogický dozor: Mgr. Kateřina Fridrichová, Petra Čapková, DiS, Mgr. Tomáš Eibl,

                                Ing. Pavel Ulip, Mgr. Lucie Bláhová

 Doprava: autobusem, odjezd od školy v 10.00, sraz účastníků v 9.45 před školou,

                plánovaný příjezd zpět do Děčína cca. v 10 hodin

 Cena: 1100,-Kč zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim a dopravu, odměny, výtvarný materiál

 PROGRAM :   

      1. den: příjezd, oběd, ubytování, seznamovací aktivity, večeře, sport

2. den: snídaně, pěší výlet na nedaleký hrad Bezděz (vstupné 60,- Kč si hradí žáci), komentovaná prohlídka, obědový balíček, společné aktivity, výtvarný workshop, večeře, večerní program( možná i noční!

3. den: snídaně, úklid pokojů, odjezd

V objektu se nachází několik sportovišť, včetně koupaliště, nezbytné je tedy sportovní oblečení, obutí, pláštěnka. Hudební nástroje vítány! Nezapomeňte na kartičku pojištěnce, léky, které pravidelně užíváte a drobné kapesné. Bílé tričko bez potisku s sebou!

Žáci budou proškoleni v otázkách bezpečného chování na pobytové akci, která se řídí ustanoveními školního řádu. V případě jejich porušení, může být žák ze školní akce vyloučen. Před odjezdem jsou žáci povinni odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem. Na toto potvrzení také uveďte případná zdravotní omezení, užívání léků atd.

 

 

V Děčíně 29.8.2017                                                                                                    Mgr. Kateřina Fridrichová