Akce DM

Beseda v městské knihovně
Ve čtvrtek 5.10. 2017 jsme se vypravili do městské knihovny na besedu na téma Chibiny – se stanem za polárním kruhem. Poslouchali jsme poutavé vyprávění jednoho z účastníků výpravy pana Šebestiána Šulce, který pro nás měl připravené i velké množství diapozitivů z celé cesty. Alena Konopíková

 

Návštěva výstavy Vynálezy a objevy, co změnily svět
Ve čtvrtek 21. září 2017 navštívila paní vychovatelka Žirovnická s žáky ubytovanými v DM interaktivní výstavu v Centru Pivovar Děčín. Viděli, jaký byl život našich předků, a jaké vymoženosti tehdejší doby upadly v zapomnění a byly znovu objeveny moderní dobou v oblastech lékařství, energie, nebo dopravě. Seznámili se také s vynálezem knihtisku, kde se dověděli více o vývoji písma a jeho druzích, či výrobě a zdobení knih. Spoustu vynálezů si mohli osahat a vyzkoušet. Výstava se líbila.
Alena Konopíková

 

Akce DM 2016/17

Akce DM 2015/16

Akce DM 2014/15

Akce DM 2013/14