Bobřík informatiky

Dne 14. listopadu, kdy probíhalo národní kolo této soutěže v kategorii Junior, zasedlo k počítačům 20 studentů prvních ročníků. Se zaujetím řešili úlohy různé obtížnosti. Hned po ukončení se dozvěděli, kolik bodů získali. Nejlépe si vedl Petr Vondráček (1A), hned za ním Martin Šmerák (1T) a Lukáš Harčár (1Z). Skvělá je zpětná vazba, kdy ihned po ukončení soutěže mohou nahlédnout na své výsledky, zjistit, které úlohy vyřešili dobře, popř. i správné řešení těch úloh, ve kterých chybovali. Vítězům gratuluji a všem děkuji za účast.

 

 

 

Ing. Lea Drdková