Nebývalý zájem veřejnosti

Letošní Den otevřených dveří zaznamenal v sobotu nebývalý zájem veřejnosti.

Batolety počínaje a zaslouženými dědečky konče.

Již před devátou hodinou postávaly před školou hloučky návštěvníků. V budově se jich ujali současní studenti – dobrovolníci z oboru Stavebnictví či Provoz a ekonomika dopravy, rozdělili si uchazeče dle zaměření a provázeli je po budově školy. Ve třídách odpovídali na dotazy k výuce jednotliví vyučující, zatímco průvodci doplňovali informace svými osobními zkušenostmi. Návštěvníci ocenili vybavení školy a hlavně nově zařízený domov mládeže. Doufáme, že akce přispěla k správnému rozhodnutí o dalším studiu uchazečů.

Podruhé se dveře otevřou ve čtvrtek 25. ledna 2018.