Vesluje VOŠ a SPŠ Děčín a celé ČESKO.

Vesluje VOŠ a SPŠ Děčín a celé ČESKO.

Dne 23. 11. 2017 v děčínské VOŠ a SPŠ měli žáci možnost „přeměnit“ svoji tělocvičnu na vodní plochu, zaposlouchat se do vyprávění našich veslařských olympioniků pana Zdeňka Pecky, slečny Jitky Antošové a vzít si do ruky olympijskou medaili a vtisknout si tak její podobu do své paměti. Toto vše se událo proto, že Pan Zdeněk Pecka je patronem republikové školní soutěže Vesluje celé Česko a k povídání o veslování a olympiádě přivezl s sebou také 6 veslařských trenažérů.

Soutěž probíhala po třídách ve čtyřčlenných družstvech v čase 4 minut. Každý soutěžící z družstva vesloval 1 minutu a pak pokračoval štafetově další do uplynutí limitu. Žákům se akce velmi líbila, nejlepší byla čtyřka kluků ze 4Z, která ujela 1170 m. Čas s panem Zdeňkem Peckou ubíhal velmi rychle a tak, aby se do soutěže mohli zapojit všichni žáci naší školy, propůjčil nám pan Pecka jeden veslařský trenažer na jeden rok. A my pojedeme, to slibujeme.

Bylo to zajímavé, ale nejdůležitější byl úsměv na tvářích, jak soutěžících studentů, tak tělocvikářů, naší paní ředitelky Ing. Jany Vackové, manažérky soutěže paní Porubecké a hlavně našich vzácných olympijských hostů pana Zděňka Pecky a slečny Jitky Antošové z povedené akce.

Mgr. Tomáš Eibl, Mgr. Jana Roudnická, žáci 4Z