Angličtinář roku

Best in English 2017

Dne 30. 11. 2017 jsme se opět po roce zapojili do této mezinárodní jazykové soutěže u nás známé pod názvem „Angličtinář roku“. Ve dvou počítačových učebnách na obou budovách školy studenti spustili obtížný test - úlohy jsou na úrovni B1 – C1. Test se skládal z několika částí – gramatiky, porozumění textu, poslechu, časový limit byl 60 minut.

Z celkového počtu 27 soutěžících si nejlépe vedl a největší počet bodů získal: Barták Vít (E4) - 1. místo, Hofmann Vojtěch (3Z) – 2. místo, Rejman Tomáš (2A) – 3. místo, kteří zodpověděli 80 – 90% úloh bezchybně, což je skvělý výsledek. Za všechny vyučující anglického jazyka vítězům gratuluji a všem soutěžícím děkuji za účast.

Ing. Lea Drdková