Seminář Voda a životní prostředí, voda a dopravní stavitelství

Přihlášky on-line na www.prumkadc.cz, Vyplnit ve Formulářích Google
termín podání přihlášky je 5. února 2018.

Seminář pořádá VOŠ a SPŠ Děčín
ve spolupráci s FS ČVUT Praha a ČKAIT Ústí nad Labem,
pod záštitou GŘ SŽDC, s.o..

Akce je zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT


Účastnický poplatek činí 2200 Kč

(Zahrnuje organizační zajištění, stravování, občerstvení a sborník přednášek.)

Sborník přednášek pod názvem Voda a životní prostředí, voda a dopravní stavitelství, vydaný VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, bude veden pod číslem ISBN 978-80-905733-5-2.


Reklama

Pokud máte zájem o reklamu vaší firmy ve sborníku, v přednáškovém sále, či jinou formu, kontaktujte nás prosím. Termín objednávky reklamy do sborníku a dodání podkladů je do 31. ledna 2018.

Ceny reklamy:         - jednostránkový inzerát ve sborníku (A4)     3.000 Kč

- ½ stránkový inzerát ve sborníku (A5)          1.500 Kč

- distribuce firemních materiálů v sále           1.000 Kč

- instalace firemního panelu v sále                 2.000 Kč

Škola předem děkuje za případné sponzorské dary.


Ubytování

v Domově mládeže VOŠ a SPŠ Děčín  - cena 250Kč/noc (kapacita omezena) – objednávka v přihlášce.

Ubytování v blízkém okolí  - níže jsou uvedeny doporučené možnosti, ubytování v nich zamluveno není, účastníci si zajišťují individuálně. V hotelu Kocanda bude probíhat večerní program.

hotely:   Kocanda                   http://www.kocanda-decin.cz/hotel/          - sleva pro účastníky 10%

              Česká Koruna           http://www.hotelceskakoruna.cz/cs
Faust                        http://www.hotelfaust.cz/ubytovani-decin

hostel:   Zámecká Sýpka        http://zamecka-sypka.cz/

Další informace:

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, Čsl. armády 10, Děčín 1, tel. 412 516 136, e-mail: info@prumkadc.cz

 

Program semináře


Středa 14. února 2018

 

8.30 -   9.10

Prezence účastníků

9.20

Zahájení semináře

9.40 – 10.00

Příklady výsledků realizovaných projektů na Katedře železničních  staveb, zaměřených na problematiku účinků dešťových srážek

 

Ing. Martin Lidmila, Ph.D, Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

10.00 – 10.20

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaných povodích u nás a ve světě

 

Doc. Ing. David Stránský, CSc., Katedra  zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze

10.20 – 10.40

Monitoring a moderování srážko-odtokových vztahů v urbanizovaných povodích

 

Doc. Ing. David Stránský, CSc., Katedra  zdravotního a ekologického inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze

10.40 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.20

Určování výšek hladiny stoleté vody

 

Doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc., katedra hydrotechniky, Fakulta stavební ČVUT v Praze

11.20 – 12.00

Voda v tělese železničního spodku

 

Ing. Radek Bernatík, GŘ SŽDC Praha, odbor traťového hospodářství

12.00 – 12.20

Měření dna a odstraňování nánosů na labské vodní cestě.

 

Ing. Lukáš Drahozal,  Povodí Labe s.p. Hradec Králové

12.20 – 13.20

Přestávka na oběd

13.20 – 13.40

Aplikace informačních nástrojů pro podporu rozhodování v oblasti využití krajiny po rekultivaci

 

Ing. Pavel Kotva, GEO-TOLS, z.s. Zdiby

13.40 – 14.00

Zvýšení retence vody v horských a podhorských povodích

 

Mgr. Zdeněk Poštulka, Ing. Vlastimil Karlík, Koalice pro řeky, Praha

14.00 – 14.20

Úprava vody ze studní a místních zdrojů

 

Ing. Jaroslav Hanzal, Univerzální čistá voda a.s. Praha 5 - Zličín     

14.20 – 14.40

Nakládání s odpadními vodami z provozů ČD

 

Jan Malásek, Odbor kolejových vozidel GŘ  ČD a.s.

14.40 – 15.00

Diskuse a závěr prvního dne Semináře

15.00 – 18.00

Odborná exkurze

18.00 -

Společenský večer s rautem v hotelu Kocanda

 

Čtvrtek 15. února 2018

 

8.00

Zahájení druhého dne Semináře

8.20 – 8.40                

Vodní cesta Labe, její historie a problematika                                    

 

Ing. Jiří Zima, Skanska a.s. Praha 

8.40 – 9.00

Životní prostředí a hospodaření s vodou v ústeckém regionu          

 

Ing. Jiří Zima, Skanska a.s. Praha

9.00 – 9.20

Voda - největší nepřítel železnice

 

Ing. Ladislav Minář Csc., Kolejconsult servis Brno

9.20 – 9.40

Přestávka

9.40 – 10.00

Odvodnění železnic v teorii a praxi

 

Ing. Jitka Doubková, SUDOP Praha a.s.

10.00 – 10.20

Systémy ochrany konstrukcí podzemních staveb před vlivem podzemních vod

 

Ing. Michal Gramblička, SUDOP Praha a.s.

10.20 – 10.40

Přestávka

10.40 -  11.00

Voda v trativodech – pohled zevnitř

 

Ing. Petr Navrátil, Stavební fakulta VUT v Brně

11.00 – 11.20

Vzdělávání a příprava odborníků na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně

 

Ing. Jana Vacková, ředitelka školy

11.20 – 11. 30

Zakončení semináře

12.00

Oběd