Šablony 2017

VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín realizuje projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Název projektu: „Šablony 2017“

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006255

Číslo a název oblasti podpory:

Vyhlašovatel: MŠMT

Příjemce projektu: VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o.

Termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Hlavní cíl projektu:

Cílová skupina:

Obsah projektu:

Realizované aktivity: