Exkurze "trakčáků"

Dne 17. 5. 2018 se 11 žáků třídy E3 zaměření  El. trakce v dopravě zúčastnilo odborné exkurze v depu SD Kolejová doprava Tušimice a exkurze v hnědouhelném  velkolomu SD Tušimice.

Na nádraží v Kadani - Prunéřově nás vyzvedl zástupce firmy p. Miroslav Zadina, který se nám věnoval  po celou dobu exkurze. Odvoz byl zajištěn firemním terénním nákladním automobilem s nástavbou pro převoz zaměstnanců. V depu se žáci seznámili s hnacími vozidly elektrické  a motorové trakce,  která  jsou provozována pouze u této firmy. Byly přistaveny lokomotivy ř. 184, 130 a 753.6. Dále jsme si prohlédli nově vyrobené posunovací trakční vozidlo s dálkovým ovládáním. V depu tak žáci získali hodně informací, které doplní  učivo odborných  maturitních předmětů.

Ve velkolomu  SD Tušimice exkurze začala na homogenizační skládce, pokračovala prohlídkou pásové dopravy uhlí, práce velkorypadel na skrývce a dobývce uhlí.  Exkurze tak byla nejen přínosná, ale také velmi zajímavá.

 (Ing. J. Tuzar)