Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům VOŠ a SPŠ Děčín proběhne ve čtvrtek 7. 6. 2018 od 16.00 hodin v Knihovním sále Děčínského zámku.

Knihovní sál se nachází v prvním patře jižního křídla zámku. Vchod je po levé straně hlavního nádvoří přibližně uprostřed.

Tomuto významnému aktu budou přítomni představitelé statutárního města Děčín
(primátorka nebo některý z jejích náměstků), vedení školy, zástupci Rady rodičů školy, třídní učitelé a další pedagogové školy, rodiče a blízcí maturantů.

Maturanti se dostaví do Knihovního sálu nejpozději v 15.15 hodin, vstup pro rodiče a další hosty bude možný od 15.45 hodin.

Parkování automobilů v areálu zámku (na 1. nádvoří) není možné. Podle sdělení pracovnice zámku budou u brány na Zámeckém náměstí strážníci městské policie, kteří umožní vjezd pouze automobilům pro dopravu osob se sníženou mobilitou. Dopravní prostředek však poté musí opustit areál zámku a zaparkovat na Zámeckém náměstí nebo v jeho okolí.