Informace pro nově nastupující studenty

20. 6. 2018 byly zákonným zástupcům nově nastupujících studentů rozeslány prostřednictvím e-mailu důležité informace k zahájení školního roku 2018/2019, adaptačnímu kurzu a také seznam učebnic.