Národní technické muzeum

Dne 20. června 2018 podnikli žáci 1. ročníku oboru strojírenství výlet do Prahy. Jejich cílem bylo Národní technické muzeum v Praze.

K prohlídce lákala hned po vstupu hlavní expozice dopravy – výstava originálů automobilů, motocyklů, parních lokomotiv a vagónů, letadel a bicyklů. To vše dokumentovalo vývoj a výrobu těchto dopravních prostředků v Čechách.

Další expozice hutnictví prezentovala technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo. Zde si mimo jiné naši nejmladší strojaři vyzkoušeli obsluhu interaktivní vysoké pece.

Téměř tříhodinový pobyt v muzeu nám stačil na prohlídku i všech ostatních expozic. Někdo ocenil expozici astronomie, jiného zaujalo měření času, vývoj chemie nebo technika v domácnosti. Někteří využili i hernu, kde pomocí stavebnice Merkur sestrojili malý dvouplošník.

Po prohlídce muzea jsme ještě chvíli pobyli v centru Prahy a pak jsme se vlakem vrátili zpět do Děčína.

Příjemný výlet pro všechny!