Best In English - Angličtinář roku

Soutěž Angličtinář roku je evropská online anglická jazyková soutěž otevřená všem středním školám v EU i mimo ni. Test je určen pro středoškoláky ve věku od 15 do 19 let a úroveň je B1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkouška se skládá z několika částí, které hodnotí gramatické, čtenářské a poslechové dovednosti studentů.

Do této jazykové soutěže se zapojilo 22 studentů ze všech ročníků a oborů školy. Oficiální výsledky budou známy a zveřejněny asi za 14 dní, ale předběžně jsme nejlepší studenty vyhlásili po skončení soutěže. Rozhodně všem zúčastněným náleží poděkování za aktivní přístup a snahu.