Úřední deska

Datum vyvěšení Číslo jednací Obsah dokumentu Datum sejmutí
= doručení
Datum nabytí
právní moci
Poznámka