Mladí lidé a EU

V pátek 5. 4. 2019 byly hodiny SPV ve třídách E2 a S2 věnovány tématu Evropská unie. Regionální koordinátorka informačních aktivit o EU Bc. Rohanová přišla studenty seznámit s možnostmi cestování, studia a práce v EU, se vzdělávacími a výměnnými programy, které se v současné době mladým lidem v Evropě nabízejí, a také s možnostmi dobrovolnických aktivit.

Každá taková zkušenost je neocenitelná. Zdokonalujeme se v cizím jazyce, sbíráme zkušenosti, naučíme se samostatnosti a získáváme nové přátele.

A proč se ještě vydat na cestu? Cestování člověka obohacuje. Žijeme naše příběhy, které považujeme za dobré, protože jsou naše. Ale existují i jiné příběhy, které je třeba poznávat, přemýšlet o nich a poučit se z nich. Cestování je poutavá učebnice života…

 (Sk)