Přijímací řízení SPŠ

VOŠ a SPŠ Děčín vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení SPŠ pro školní rok 2019/20. Podrobnosti neleznete zde

Výsledky přijímacího řízení SPŠ 2. kolo - 12.6.2019

 

Výsledky přijímacího řízení SPŠ - 1. kolo - 29. 4. 2019

Počty přijímaných uchazečů a kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na úřední desce školy a na webových stránkách školy.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny anonymně s uvedením registračního čísla na úřední desce školy a na webových stránkách 29. 4. 2019 ve večerních hodinách.

Dle ustanovení §36 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů je umožněno uchazeči a zákonným zástupcům nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům vydání rozhodnutí dne 30. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 na sekretariátu školy na adrese Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu nebude rozesíláno, je pouze oznámeno vyvěšením seznamu přijatých na úřední desce školy.

V případě nepřijetí uchazeče bude rozhodnutí o nepřijetí odesláno zákonnému zástupci poštou.

Zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (zveřejnění na úřední desce školy) na sekretariát školy.

Zároveň Vás žádáme o předání těchto informací i druhému zákonnému zástupci uchazeče tak, jak ukládá §21 Školského zákona.

Úřední hodiny sekretariátu: Po - Čt 7:30 - 15:30, Pá - 7:30 - 14:00

Další informace zde