Adaptační kurz Poslův Mlýn 2019

Adaptační kurz Poslův Mlýn 2019

 Termín: 4.9.- 6.9.2019

 Místo: Rekreační areál Poslův Mlýn

 Doprava: autobusem tam, odjezd od školy v 10.00, sraz účastníků v 9.45 před školou,

                vlakem zpět, plánovaný příjezd  do Děčína  hl.n.  v 11.10

Cena: 1200,-Kč zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim a dopravu, odměny, výtvarný materiál

 PROGRAM :   

      1. den: příjezd, oběd, ubytování, seznamovací aktivity, hry v přírodě, večeře, sport 

2. den: snídaně, pěší výlet na nedaleký hrad Bezděz (vstupné 60,- Kč si hradí žáci), komentovaná prohlídka, obědový balíček, společné aktivity, výtvarný workshop, večeře, večerní program

(možná i noční!)

3. den: snídaně, úklid pokojů, pěší přesun do Doks, odjezd vlakem

V objektu se nachází několik sportovišť, včetně koupaliště, nezbytné je tedy sportovní oblečení, obutí, pláštěnka. Hudební nástroje vítány! Nezapomeňte na kartičku pojištěnce, léky, které pravidelně užíváte a drobné kapesné. Bílé tričko bez potisku s sebou!

Žáci budou proškoleni v otázkách bezpečného chování na pobytové akci, která se řídí ustanoveními školního řádu. V případě jejich porušení, může být žák ze školní akce vyloučen. Před odjezdem jsou žáci povinni odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem. Na toto potvrzení také uveďte případná zdravotní omezení, užívání léků atd.

 

 

V Děčíně 27.8.2019                                                                                          Mgr. Kateřina Fridrichová