Informace pro žáky 1.ročníků

Vážení rodiče,

Váš syn / Vaše dcera byl/a přijat/a ke studiu na VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně. Rádi bychom Vám již nyní poskytli informace, které souvisejí se začátkem studia na naší škole.

Studijní obory Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy se vyučují ve středisku Čs. armády 10, Děčín 1.  Vyučování začne v pondělí 2. září 2019. Vlastní výuka podle rozvrhu bude zahájena 3. září.

Upozorňujeme, že průkazky a potvrzení o studiu budou potvrzovány až od tohoto dne. Pokud budete chtít cokoli vyřídit na sekretariátu školy během prázdnin, počítejte s tím, že úřední hodiny jsou v červenci a srpnu v pracovních dnech vždy od 8.00 do 11.00 hodin. Sekretariát školy sídlí v budově školy na ulici Čs. armády 10 v Děčíně I.

2. září 2019 se nově nastupující žáci shromáždí před 8.00 hod. před budovou školy, odkud si je třídní učitelé uvedou do kmenových tříd. První den má ryze informativní charakter. Žáci si s sebou přinesou pouze poznámkový sešit, psací potřeby a kopii výročního vysvědčení z 9. třídy jako doklad o úspěšném ukončení ZŠ.

První den školy (2. září) pořádáme pro rodiče žáků 1. ročníků informační schůzku, na kterou Vás srdečně zveme.  Schůzku se koná od 16.30 ve středisku Čs. armády 10, Děčín 1.

Studentům ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže. Měsíční poplatek za ubytování činí 1400,- Kč, celodenní strava 90,- Kč. Děčínští a dojíždějící žáci mají možnost stravovaní v nedaleké školní jídelně, cena oběda je 28,-Kč.

Jistě tušíte, že je začátek studia spojen s vyššími finančními nároky. Na některé položky Vás chceme upozornit již nyní.

Přejeme si, aby se nově nastupující žáci co nejdříve poznali a sžili s novými spolužáky i třídními učiteli. Proto pro ně připravujeme adaptační kurz, který se uskuteční v termínu 4.-6. září 2019 v zařízení Poslův Mlýn, nedaleko Doks. Cena kurzu je 1200,-Kč a zahrnuje ubytování, celodenní stravu, pitný režim a  odměny. Platbu za adaptační kurz  je třeba uhradit na účet školy 78-5151130227/0100 do 25.8.2019. Jako variabilní symbol uveďte číslo 2019092 a do poznámky napište jméno a příjmení žáka (ne rodiče).

Kromě učebnic, sešitů a psacích potřeb budou žáci potřebovat přezuvky do školy (nejlépe pantofle, nepřípustná je sportovní obuv) a sportovní úbor pro výuku tělesné výchovy. Nutné jsou dva páry sportovní obuvi pro tělocvik na hřišti a v tělocvičně. Více informací ke sportovnímu oblečení podá tělocvikář při zahájení výuky. Na praktické vyučování (obor stavebnictví) musí mít žáci vlastní pracovní oděv (bude upřesněno na úvodní schůzce).

Seznam učebnic pro 1. ročník najdete na www.prumkadc.cz. Některé tituly bude možné v měsíci září zakoupit od žáků vyšších ročníků na burze učebnic (bez záruky).

Této cesty také využíváme k informování o výuce cizích jazyků ve škole. Je obecným trendem, že je angličtina upřednostňována před jinými jazyky. Naše škola nabízí kvalitní výuku nejen anglického, ale i německého jazyka. Vzhledem k poloze regionu a faktu, že je německý pracovní trh otevřen i pracovníkům z ČR, by i němčina měla být jazykem, který Vaše dítě ovládá. Německá strana vznesla - z důvodu velkého počtu neobsazených pracovních míst s technickým zaměřením v sousedním Sasku - naléhavý požadavek směrem k technickým odborným školám v ČR na jazykové vzdělávání studentů. Zvažte tedy volbu cizího jazyka / jazyků i z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Platí, že „Englisch ist ein Muss, aber Deutsch Plus!“ (Angličtina je nutnost, němčina je plusem!). Nemusíte se bát, že by Váš potomek ztratil kontakt s druhým jazykem. Jeho výuku nabízíme formou povinného druhého cizího jazyka, nebo nepovinnou formou. Jsme si vědomi toho, že většina nově nastupujících žáků má ze ZŠ lepší základy angličtiny. Výuka němčiny je proto v našem vzdělávacím programu pojata tak, že začínáme od základu a v průběhu čtyř let studia se žáci kvalitně připraví i na případnou maturitní zkoušku.

 

Užijte si krásné léto a 2. září na viděnou!

Mgr. Kateřina Fridrichová

katerina.fridrichova@prumkadc.cz