Adaptační kurz Poslův Mlýn 2019

Adaptační kurz žáků prvních ročníků, oborů Stavebnictví a Provoz a ekonomika dopravy, proběhl v prvním zářijovém týdnu, již tradičně v prostorách Rekreačního areálu Poslův Mlýn, nedaleko Doks. Adaptační kurz slouží k navázání zdravých vztahů v novém kolektivu a tomu letošnímu lze přisoudit samá NEJ-krásné prostředí, ideální počasí, aktivní studenti a dobré sportovní zázemí areálu. Třídenní program byl velmi pestrý, společné aktivity ve třídách, půldenní výstup na středověký hrad Bezděz, noční bojovka, výtvarný workshop a řada sportovních utkání.