Safety Days

18. září byla v Děčíně v městské knihovně a okolí připravena velká akce všech složek integrovaného záchranného systému Safety Days.

Rádi jsme přijali pozvání zejména pro studenty vyšších ročníků, tedy mladé řidiče a budoucí řidiče. Na začátku jsme vyslechli několik příběhů, které měly díky neopatrnosti a přecenění sil tragický konec. Všech se nás tato úvodní část hluboce dotkla, protože každý známe někoho, kdo se z jízdy autem už nikdy nevrátil. Další stanoviště bylo ukázkou, co s řidičem udělá únava nebo drogy či alkohol a každý si mohl díky simulačním brýlím na sobě vyzkoušet. Jedno z nejdůležitějších stanovišť byla ukázka první pomoci, opět praktická a skvěle připravená. Dále jsme se seznámili s vybavením zásahové jednotky a mohli si obléci třeba neprůstřelnou vestu, helmu nebo potěžkat štít. Před budovou knihovny si někteří vyzkoušeli parkování, crash test – tedy náraz ve třicetikilometrové rychlosti nebo jaké to je, když se vozidlo po nárazu několikrát převrátí. Mohli jsme si zblízka prohlédnout sanitku, policejní nebo hasičský vůz a veškeré vybavení. Protože někteří studenti byli při představě, co všechno se na silnici může stát a také se bohužel často děje, pořádně skleslí, všichni uvítali krátké vystoupení pana učitele Eibla, který předváděl ,,skákání na kole přes živé lidi“.