Digitální pomůcky ve výuce

V rámci hodin informatiky proběhla akce, kde se studenti 1Z a 1T seznámili s roboty Lego Mindstorms, Ozoboty, 3D brýlemi a virtuální realitou. To vše pod vedením odborného asistenta z katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Nešlo o pouhou přednášku, ale hned od začátku studenti obdrželi stavebnice a vyzkoušeli trochu zručnosti, teorie, matematiky a fyziky v praxi. Sestrojili robotické hodiny, které skutečně fungovaly přesně se sekundovou ručičkou. Dozvěděli se, jak zajistí, aby programem nastavené hodiny skutečně tikaly přesně po sekundě a ne jinak. Pomocí ultrazvukového senzoru zjistili svoji přibližnou výšku. Dále za krátký čas stihli sestavit vozítka dle své fantazie a nahrát program pro vyhnutí se překážce. Některá vozidla byla skutečně kreativní. V poslední části workshopu, který jsme operativně prodloužili i pro studenty 1A, kteří si vyzkoušeli Ozoboty tak, že kreslili různé dráhy včetně barevných kódů pro činnost těchto mini robotků a ty poslušně příkazy plnily. Všichni studenti si mohli vyzkoušet 3D brýle, někteří akční hudební hru na postřeh, někteří dali přednost virtuálnímu cestování po světě a zalétli např. do Ameriky k Soše svobody, do Itálie ke Koloseu, někteří raději na děčínské vlakové nádraží.

Jsem ráda, že se celá akce uskutečnila a bylo možné seznámit studenty s několika moderními pomůckami.

Ing. Lea Drdková