Třídní schůzky

Třídní schůzky

V úterý 12. 11. 2019 od 17:00 hodin proběhnou na naší škole v budově Čsl. armády 681/10 třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Rozpis učitelů a kabinetů bude vyvěšen na chodbách. Vzhledem k malé kapacitě parkovacích míst před školou doporučujeme parkovat na parkovišti u Labe.

Před třídními schůzkami v 16.30 hod. se uskuteční výroční schůze sdružení Přátel VOŠ a SPŠ Děčín v aule školy v přízemí. Zveme všechny rodiče, hlavně třídní důvěrníky.