Opatření k výuce žáků a studentů v době uzavření školy

Opatření k výuce žáků a studentů v době uzavření školy s ohledem na nařízení Ministerstva zdravotnictví zdůvodů epidemie koronaviru.

Škola je uzavřena, ale žákům a studentům bude zadávána domácí příprava prostřednictvím e-mailu, Bakalářů, systému Komens, případně jiným dálkovým způsobem.

Komunikace se žáky bude probíhat přes školní e-mail, každý žák má vytvořen svůj e-mailový účet a zná do něj přihlášení. Pokud bude nějaký problém, obrátí se školu (učitel, zástupci školy, sekretariát). Formát e-mailu žáka je prijmeni.jmeno@prumkadc.cz

Další komunikace bude probíhat prostřednictvím aplikace Bakaláři a Komens, která je již plně funční. (pokud neznáte přístup, lze vyžádat e-mailem na info@prumkadc.cz, ale je nutno, aby to byl ten samý e-mail, který je zadán na dotazníku, který žáci odevzdávali).

Žáci a studenti, případně zákonní zástupci žáka jsou povinni si zjistit, co jim bylo zadáno za domácí práci a vykonat zadané úkoly, na základě kterých bude probíhat i průběžná klasifikace.

Učitele lze kontaktovat e-mailem kdykoli, telefonicky na pracovišti, a to v úterý, středu a čtvrtek od 9 do 13 hod.

Sekretariát školy je k dispozici každý pracovní den od 7:30 do 13:00.

Vedení školy děkuje všem za spolupráci.