Opatření ředitele školy

Opatření ředitele školy

Vzhledem k usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 15. 3. 2020 je provoz školy od 16. 3. 2020 nejméně do 25. 3. 2020 zajištěn takto:

• Sekretariát školy je otevřen pro nutné případy pouze na středisku ČSA, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00.

• Pedagogové zajišťují výuku a komunikaci se žáky a rodiči pouze vzdáleným přístupem, a to zejména prostřednictvím Bakalářů a školního e-mailu.

• Problémy s přihlášením do Bakalářů a školního e-mailu řeší studijní oddělení, a to prostřednictvím e-mailu info@prumkadc.cz.

Ing. Jana Vacková
ředitelka školy