Seznam učitelů 2019/20

Telefony jsou přiřazeny dle budovy, ve které učitel vyučuje, spojíme vás však na obou číslech.

Rozvrh učitelů najdete na záložce Rozvrhy hodin žáků

Učitel                                  
Zkr. Vyučuje email telefon
Ing. Tomas Andrejkovič   An  CAD tomas.andrejkovic(at)prumkadc.cz externí
Ing. Otakar Beneš Be  ELM, END, ENE, ESP, ETE, SIZ otakar.benes(at)prumkadc.cz 412535001
Václav Beneš Bn PXE    externí
Mgr. Lucie Bláhová Bh AJ lucie.blahova(at)prumkadc.cz 412516136
Bc. Jiří Bodó Bd EZV, MZV   externí
Ing. Alžbeta Bublová Bb ATV, GZS, POS, PRA, SMS, STA, STP, URS, ZAS alzbeta.bublova(at)prumkadc.cz 412516136
Bc. Petra Čapková Ča ATV, NPS, POS petra.capkova(at)prumkadc.cz 412516136
Oto Danita Da PRA oto.danita(at)prumkadc.cz 412535001
MS David Del Maschio Ma EAT, ISY, MIT, PRA, TVP david.del.maschio(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Miroslav Dlask Dk zástupce ř., KCV, MEC, ZST, STJ, STRN miroslav.dlask(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Marcela Dočkalová DAR, DEG, REK, URO marcela.dockalova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Lea Drdková Dd AJ, IKT lea.drdkova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Ivan Drobný Do STT, ZST ivan.drobny(at)prumkadc.cz 412535001
Mgr. Tomáš Eibl Eb IKT, SPH, TEV tomas.eibl(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Jana Fenclová Fn zástupce ř., BEK, DKK, SME, STK jana.fenclova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Zdeněk Forman Fo KCV, KOM, STJ, TEK zdenek.forman(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Dana Freibergová Fb CNC, IKT, KCV, MEC, STO, TEK dana.freibergova(at)prumkadc.cz 412535001
Mgr. Kateřina Fridrichová Fd vých. poradce, NJ, NJ2, SPV katerina.fridrichova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Vilma Gottwaldová Gt HZE, ZZM vilma.gottwaldova(at)prumkadc.cz 412516136
Josef Hanzal Hz LOG, PRA josef.hanzal(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Iveta Hejduková He AJ, AJ2 iveta.hejdukova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Jaroslav Horák Hr TEP jaroslav.horak(at)prumkadc.cz externí
Mgr. Irena Horová Ho CJL, SPV irena.horova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. František Hradecký Hd MAT, TEV frantisek.hradecky(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Irena Hralová Hl CHE, DEG, MAT irena.hralova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Mária Hrnčířová Hn AJ marika.hrncirova(at)prumkadc.cz 412535001
Mgr. Václav Jelínek Jk FYZ, MAT vaclav.jelinek(at)prumkadc.cz 412535001
Mgr. Lenka Jelínková Jl vých. poradce, AJ, AJ2 lenka.jelinkova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Jitka Jetmarová Je CJL, NJ, NJ2 jitka.jetmarova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Libuše Křesťanová Ks CJL, SPV libuse.krestanova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Jitka Kudrová Kd  DOP, KOR, LOG jitka.kudrova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Jan Mareš SPH, TEV, ZEM jan.mares(at)prumkadc.cz 412516136
412535001
Ing. Michal Moc Mo IKT, ISY, PVP michal.moc(at)prumkadc.cz 412535001
Mgr. Zuzana Morongová Mg CHE, MAT zuzana.morongova(at)prumkadc.cz 412535001
412516136
Ing. Petr Novák Nk MOT   externí
Ing. Hana Novotná Nv EKO, EKP, KOR, PRA, UCE hana.novotna(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Klaudia Novotná No zástupce ř., CAD, KOP, ZES klaudia.novotna(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Josef Nový Ny PVP   externí
Ing. David Pietschmann Pn ELM, ELT, ZAE david.pietscmann@prumkadc.cz 412535001
Bc. Jan Pomichálek Pm IKT, TEK jan.pomichalek(at)prumkadc.cz 412535001
Jiří Procházka Pr PRA, STM jiri.prochazka(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Alexandra Pružincová Pu DOP, DPL, LOC alexandra.pruzincova(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Jaroslav Ptáčník Pt INS, TEP, PXE   externí
Bc. Pavla Reimerová, DiS. Re PXE, KUK pavla.reimerova(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Jana Roudnická Ro PKM, SPV, TEL, TEV, ZTV jana.roudnicka(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Naděžda Saidová Sd GEO, PRA   externí
Mgr. David Skalický Sk HIS   externí
Mgr. Alexandra Sklenářová Sk vých. poradce, NJ, NJ2, NNJ, SPV alexandra.sklenarova(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Jaroslav Svoboda So CDP, CZT, DPŘ, PRA, SZT, ZED, ZPR jaroslav.svoboda(at)prumkadc.cz 412516136
Ing. Miloš Šteffl Št CZT   externí
Jiřá Švejcar Šv PRA  jiri.svejcar(at)prumkadc.cz 412535001
Bc. Jan Thiele Th  CIT, ELM, IKT, ZAE jan.thiele(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Alice Turanská Tu  CAD, NPS, POS alice.turanska(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Jakub Turek Tr CJL, SPV jakub.turek(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Pavel Ulip Up EKO, ORS, PEK, ROZ, STP, VSE pavel.ulip(at)prumkadc.cz 412516136
412535001
Ing. Jana Vacková Vk ředitelka, DKK, SME jana.vackova(at)prumkadc.cz 412516136
Jakub Varga Vg PRA jakub.varga(at)prumkadc.cz 412516136
Mgr. Alena Veselá Ve AJ alena.vesela(at)prumkadc.cz 412535001
RNDr. Jindra Vlčková Vl DEG, FYZ, MAT, VVS jindra.vlckova(at)prumkadc.cz 778528950
412516136
Václav Zeman Ze PRA  vaclav.zeman(at)prumkadc.cz 412535001
Ing. Karla Zemanová Zm CDP, LGZ, PRA, UPC, ZEP karla.zemanova(at)prumkadc.cz 775474042
412516136