Zahájení výuky posledních ročníků SŠ a VOŠ

Od 11.5.2020 bude zahájena výuka posledních ročníků SŠ a VOŠ formou konzultačních hodin s přípravou k maturitní zkoušce a k absolutoriu.

Konzultační hodiny pro SŠ budou probíhat od 12. 5. 2020 do 28. 5. 2020 ve dnech úterý, středa, čtvrtek dle rozpisu, který je přiložen přílohou.

Konzultační hodiny pro VOŠ (denní forma) budou probíhat  od 13. 5. 2020 do 28. 5. 2020, a to ve dnech středa, čtvrtek. Rozpis bude doplněn.

Konzultační hodiny pro VOŠ (dálková forma) budou dne 26. 5. 2020. Rozpis bude doplněn.

Domov mládeže bude k dispozici ubytovaným žákům a studentům posledních ročníků od pondělí večer do čtvrtka odpoledne. Podrobnosti v příloze - bude doplněno.

Školní jídelna bude otevřena od 11.5.2020, a to pro žáky a studenty docházející na konzultace a pro zaměstnance školy. Výdej obědů Po, Pá 12 - 12.30, Út, St, Čt 12 - 13.30, obědy je nutno objednat do 8 hod předchozího dne, konzumace obědů možná pouze na místě. Podrobnosti v příloze - bude doplněno.

Žáci a studenti jsou povinni se řídit při konzultačních hodinách pokyny, které jsou přiloženy v příloze.

 

V Děčíně 5 .5. 2020