Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologické poradny opět pracují v běžném režimu. Aktuálně nejsou čekací lhůty dlouhé a proto doporučuji využít příznivé situace a v případě blížícího se termínu kontrolního šetření se objednat co nejdříve. V podzimním období lze očekávat velký nápor požadavků na šetření a výrazné prodloužení všech lhůt.

Doporučení platí i pro studenty 3. ročníku, kteří studují s podpůrnými opatřeními nebo s IVP. Mohou požádat o zařazení mezi žáky s doporučeným uzpůsobením maturitní zkoušky (DUP). Originál doporučení PPP musí zájemce odevzdat spolu s přihláškou k maturitní zkoušce, kterou bude vyplňovat na konci listopadu.

Zároveň připomínám, že před návštěvou poradny potřebuje každý klient vyplněný školní dotazník, o jehož zpracování včas požádá výchovnou poradkyni Mgr. Sklenářovou. Vzhledem k mimořádným podmínkám žádejte o zpracování dotazníku prostřednictvím E-mailu, nejpozději do 22. června 2020. V textu uveďte, zda se jedná o plánovanou kontrolu nebo o posudek k maturitní zkoušce (týká se žáků 3. ročníku).

Seznamte se s novými pravidly pro vyšetření v PPP na  www.pppuk.cz/poradny/decin

Mgr. A. Sklenářová