Výsledky 1. kola přijímacího řízení na SPŠ

V příloze naleznete výsledky přijímacího řízení na SPŠ ze dne 16. 6. 2020.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit zápisovým lístkem. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 24. 6. 2020 na sekretariát školy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín nebo zaslat poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín.

Pokud tak neučiní v termínu, vzdává se tím práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

O podrobnostech zahájení školního roku bude zapsaný uchazeč informován e-mailem na konci června.

Úřední hodiny sekretariátu jsou Po - Čt 7.30 - 15.30, Pá - 7.30 - 14.00.

V Děčíně 16. 6. 2020 Ing.

Jana Vacková ředitelka školy