Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ

V příloze naleznete výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ.

Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a byl přijat ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit zápisovým lístkem. Zápisový lístek je nutno odevzdat do 5 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí – vyvěšení výsledků na úřední desku, tedy do 9. 7. 2020 na sekretariát školy Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín,

Úřední hodiny sekretariátu jsou Po - Pá – 8:00 – 11:00, nebo zaslat poštou na adresu VOŠ a SPŠ Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín.

Pokud tak neučiní v termínu, vzdává se tím práva být přijat na školu a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.