Protidrogová prevence

 Školní metodik: Mgr. Lenka Jelínková

 Konzultační hodiny:

  • pro žáky: pondělí 9:35 – 10:40
  • pro rodiče: čtvrtek 14:15 jinak dle domluvy

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/17