Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2018/19
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2018                                                                                               
3.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
3.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
3.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
3.9. - 7.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
4.9. Zápis V2
5.9. - 7.9. Adaptační kurzy 1. ročníků
7.9. Zápis V3
10.9. a 11.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
13.9 Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
18.9. Zápis 3., 4. ročníku dálkového studia VOŠ
20.9. Zápis 1. a 2. ročníku kombinovaného studia VOŠ
28.9. Státní svátek
   
ŘÍJEN 2018
18.10. Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2017
29.10. a 30.10 Podzimní prázdniny
30.10. Dny architektury
   
LISTOPAD 2018
  Uzavření čtvrtletní klasifikace
  Třídní schůzky - středisko Čs. armády
  Třídní schůzky - středisko Slovanská
24.11. Den otevřených dveří
   
PROSINEC 2018
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
22.12. - 2.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2019
3.1. - 4.1. Ředitelské volno
3.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
  Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
  Lyžařský kurz 2. ročníků
12.1. Maturitní ples SPŠ
19.1. Maturitní ples SPŠ
24.1. Den otevřených dveří
  Uzavření pololetní klasifikace
31.1. Pololetní vysvědčení
   

ÚNOR 2019

1.2. Pololetní prázdniny
18.2. - 24.2. Jarní prázdniny
20.2. a 21.2. Seminář "    "
   
BŘEZEN 2019
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
   
DUBEN 2019
1.4 Uzavření čtvrtletní klasifikace
2.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
3.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
  Maturity - písemná zkouška z ČJ
  Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
 26.4. Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
  Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
   
KVĚTEN 2019
 1.5 Státní svátek
  Maturity společná část - didaktické testy a písemnáprace AJ, NJ
  Maturity praktická část
8.5. Státní svátek
  Draft VOŠ - V2z a V3z
  Souvislá praxe
  Branný kurz 1. ročníků
  Maturity ústní část
 2.5. - 24.5. Zkouškové období V3z
 25.5. - 31.5. Geodetické cvičení V2z
  Zkouškové období V2z
  Přípravný týden na absolutoria V3z, D4
   
ČERVEN 2019
3.6. - 28.6. Zkouškové období V1, D1, D2, D3
  Absolutoria
  Opravné zkoušky 4. ročníky
  Sportovní kurz 3. ročníků
  Uzavření klasifikace
  Školní výlety, exkurze
  Sportovní den
28.6. Vysvědčení
   
ČERVENEC  2019
   Prázdniny
   
SRPEN 2019
   Prázdniny