Kalendář školního roku

Organizační plán školního roku 2016/17
Kalendář bude průběžně doplňován o významné akce, změny termínů jsou vyhrazeny.
 
ZÁŘÍ 2017                                                                                                
4.9. Zahájení školního roku                                                                                                          
4.9. Zápis VOŠ - 1. ročníky denního studia
4.9. Třídní schůzka  - 1. ročníky SPŠ
4.9. - 8.9. Společná část maturitních zkoušek - na spádových školách
5.9. Zápis V2
5.9. - 7.9. Adaptační kurzy 1. ročníků - STA, PED
6.9. - 8.9. Adaptační kurzy 1. ročníků - ELE, STR
11.9. Zápis V3
11.9. a 12.9. Praktická část maturitní zkoušky - podzimní termín
12.9. Zápis 2., 3., 4. ročníku dálkového studia VOŠ
14.9. Zápis 1. ročníků dálkového studia VOŠ
14.9. a 15.9. Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
29.9. Ředitelské volno
   
ŘÍJEN 2017
17.10. Veletrh ŠKOLA DĚČÍN 2017
26.10. a 27.10 Podzimní prázdniny
   
LISTOPAD 2017
20.11 Uzavření čtvrtletní klasifikace
21.11. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
22.11. Třídní schůzky - středisko Slovanská
25.11. Den otevřených dveří
   
PROSINEC 2017
1.12. Podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky
23.12. - 2.1. Zimní prázdniny
   
LEDEN 2018
3.1. - 31.1. Zkouškové období VOŠ
  Přípravný týden - zkoušky K03 pro V3z
  Lyžařský kurz 2. ročníků
19.1. Maturitní ples SPŠ
25.1. Den otevřených dveří
26.1. Uzavření pololetní klasifikace
26.1. Maturitní ples SPŠ
31.1. Pololetní vysvědčení
   

ÚNOR 2018

2.2. Pololetní prázdniny
12.2. - 16.2. Jarní prázdniny
14.2. a 15.2. Seminář "Voda a životní prostředí, voda a dopravní stavitelství"
   
BŘEZEN 2018
1.3. Termín podání přihlášek na SPŠ
28.3. Uzavření čtvrtletní klasifikace
29.3. Velikonoční prázdniny
   
   
DUBEN 2018
3.4. Třídní schůzky - středisko Čs. armády
4.4. Třídní schůzky - středisko  Slovanská
11.4. Maturity - písemná zkouška z ČJ
12.4. a 16.4. Přijímací zkoušky SPŠ - testy a pohovory
  Termín odevzdání absolventských prací VOŠ
nejpozději 2.5. Přijímací zkoušky SPŠ - vydání rozhodnutí
   
KVĚTEN 2018
 2.5. - 4.5. Maturity společná část - didaktické testy a písemnáprace AJ, NJ
 14.5. a 15.5. Maturity praktická část
 21.5. - 1.6. Souvislá praxe
 21.5. - 25.5. Branný kurz 1. ročníků
 28.5. - 1.6. Maturity ústní část
  Zkouškové období V3z
  Draft VOŠ - V2z a V3z
  Zkouškové období V2z
  Přípravný týden na absolutoria V3z, D4
   
ČERVEN 2018
 7. - 8.6. Absolutoria
  Zkouškové období V1z,D1, D2, D3
  Geodetické cvičení V2z
  Opravné zkoušky 4. ročníky
28.5. - 3.6. Sportovní kurz 3. ročníků
22.6. Uzavření klasifikace
  Školní výlety, exkurze
  Sportovní den
29.6. Vysvědčení
   
ČERVENEC  2018
   Prázdniny
   
SRPEN 2018
   Prázdniny