Den techniky

DEN TECHNIKY - soutěž Ten dělá to a ten zas tohle..., proběhl 8.1. 2014 od 8.30 do 12.00 na VOŠ a SPŠ Děčín, ve středisku Čs. armády.  Akce se zúčastnilo 24 žáků ze základních škol z Děčína a nedalekého okolí.
Po prezentaci naší školy, shrnutí studijní náplně jednotlivých oborů a nastínění možnosti budoucího profesního uplatnění vypukla vědomostně-dovednostní soutěž dvoučlenných družstev, čítající 8 stanovišť- architektura, cizí jazyky, stavitelství, přírodní vědy, praxe, výpočetní technika a horolezecká stěna. Jednotlivé úkoly byly bodovány a součástí hodnocení byl i výsledný čas.

Na prvních třech místech se umístili žáci ze základních škol:
ZŠ Nativity - Milan Lysák a Jaroslav Budílek ( 1.místo)
ZŠ Komenského nám. - Sára Míková a Eliška Jiráňová (2.místo)
ZŠ Dr.M.Tyrše – Jana Javůrková a Marie Hrubešová (3.místo)