Maturitní zkoušky

Informace o MZ podzim 2014

Praktická zkouška pro obor Stavebnictví se koná ve dnech 11. a 12. září na středisku Čs. armády 10. První den pozemní stavitelství, druhý stavební konstrukce. Sraz maturantů v 7:45 u učeben VYT1,2. Zahájení zkoušky v 8:00.

Praktická zkouška pro obor Provoz a ekonomika dopravy se koná  11.9. na středisku Čs. armády 10, zahájení zkoušky v 8:30, pořadí a učebna bude oznámeno na místě před konáním zkoušky.

Stránky