Seminář "Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách"

Opravy a rekonstrukce železničních tratí v Děčíně

Již patnácté setkání studentů, pedagogů a odborníků z praxe železničního stavitelství s názvem „Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách“ připravila Vyšší odborná a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní v Děčíně na dny 8. a 9. února letošního roku.

Seminář se opět konal pod záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Ing. Pavla Surého a dokladem vysokého zájmu byla i přítomnost zástupců státní správy při jeho zahájení. Pořadatele potěšil již tradiční zájem z řad zástupců středních a vysokých škol, správců železniční infrastruktury, zhotovitelů, a v neposlední řadě i bývalých absolventů školy.

Přes 220 účastníků plně obsadilo přednáškový sál, upravený z jídelny domova mládeže. Ve dvou dnech měli účastníci možnost vyslechnout 17 přednášek, zaměřených na korelaci výlukových časů a nákladů provozovatele dráhy s náklady na realizaci stavby či opravy. Některé přednášky se věnovaly zvyšování životnosti součástí železničního svršku s cílem i předcházet provozním závadám a nepředvídaným výlukám. V posledních dvou prezentacích byli účastníci informováni o průběhu sanací pláně zemního tělesa bez snesení stávajícího kolejového roštu a následné kontinuální výměně kolejového roštu na tříkolejné trati prvního koridoru mezi stanicemi Úvaly – Praha Běchovice.

Doprovodným programem tohoto semináře ve večerních hodinách byla návštěva Hodinária na děčínském zámku a prohlídka prostor a technického zázemí nové děčínské knihovny.

další foto ve fotogalerii