Prestižní odborný seminář na děčínské průmyslovce

Na VOŠ a SPŠ v Děčíně se ve dnech 14. a 15. února 2018 konal již 16. seminář se železniční tematikou letos pod názvem „Voda a životní prostředí, voda a dopravní stavitelství“.

Seminář byl uspořádán pod záštitou gen. ředitele SŽDC, s.o. (Správa železniční dopravní cesty) Ing. Pavla Surého a byl připraven ve spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků). Jako každoročně se zde v příjemné atmosféře semináře sešli zástupci odborné veřejnosti i docenti a doktorandi vysokých škol z Prahy (ČVUT), Brna (VUT) a Pardubic.

Seminář zahájil osobně generální ředitel SŽDC, s.o. Ing. Pavel Surý a v úvodu semináře uvítal účastníky náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petr Šmíd a náměstkyně primátorky města Děčín Mgr. Hana Cermonová. Dále popřál semináři hodně zdaru i předseda oblastní kanceláře ČKAIT Ing. Martin Mandík a zdůraznil potřebnost a naléhavost letošního odborného tématu.

V srdečné atmosféře se více než 150 účastníků dozvědělo spoustu nových informací z oborů, které se vzájemně proplétají a které spolu souvisí. Navíc se v předsálí mohli účastníci podívat na model Plavebního stupně Děčín, který na seminář zapůjčilo Ředitelství vodních cest České republiky a který komentovali ve svých přednáškách Ing. Jiří Zima a Ing. Martin Vavřička. Nové poznatky měli možnost získat i studenti oboru Železničního stavitelství vyšší odborné školy, kteří pomáhali s hladkým průběhem semináře a kteří se zde měli možnost setkat se svými bývalými spolužáky – již absolventy a mohli navázat vztahy s profesní sférou. Po prvním dnu přednášek čekala hosty odborná exkurze stavby Vilsnické spojky za hlavním nádražím. Doprovodným programem semináře byla návštěva Děčínského muzea, kde se při komentované prohlídce hostům věnoval ředitel muzea Ing. Pažourek. A na závěr dne, jako „bonbónek“, odvezla ředitelka školy Ing. Jana Vacková hosty do školy na „strojárnu“, kde se mohla společně s autorem Ing. Jindřichem Tuzarem pochlubit dvěma panely modelové železnice.

Účastníci semináře velice ocenili příjemné a zároveň přínosné dva dny semináře a vyjádřili se, že se budou na „děčínskou průmku“ a na další seminář opět těšit.

další foto ve fotogalerii