Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty

Ve dnech 20. a 21. února 2019 pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p.o seminář na téma „Kvalita staveb a oprav tratí železniční dopravní cesty“.

Seminář byl uspořádán ve spolupráci s odborem traťového hospodářství a odborem provozuschopnosti GŘ SŽDC, s.o., Technickou ústřednou dopravní cesty v Praze a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem. Záštitu semináři poskytl generální ředitel SŽDC, s.o. Bc. Jiří Svoboda, MBA.

Odborné semináře organizuje škola pravidelně a v letošním roce to byl již seminář v pořadí sedmnáctý. Seminářů se účastní odborná veřejnost z řad investorů, správců i zhotovitelů, zúčastněných na stavbě i opravách tratí, vyučující vyšších odborných a vysokých škol, které vychovávají odborníky s tímto zaměřením a v neposlední řadě i bývalí studenti, kteří dříve školu absolvovali. Setkání se každoročně účastní až 250 účastníků.

Na přípravě letošního Semináře se podílely také stavební fakulty VUT Brno a ČVUT Praha, Žilinská univerzita v Žilině a Technická univerzita v Drážďanech. V programu jsme chtěli zvýraznit potřebu kvality staveb a oprav železničních tratí a hledat tak cestu ke snižování nákladů na následné opravné práce.

Pro hledání jsme si určili následující milníky:
• výběr, kontrola a přejímání materiálů a výrobků pro železniční stavby,
• využívání dostupných diagnostických prostředků pro projektování, realizaci a pro ověřování kvality realizovaných staveb a pro kontrolu provozovaných tratí,
• volbu technologií, zaručujících kvalitní provedení staveb i oprav,
• odpovědné hodnocení nabídek zhotovitelů při zadávání prací, kdy nebude jediným kritériem cena prací, ale zhodnotí se zkušenosti investorů z předchozích staveb a další předpoklady pro úspěšnou realizaci,
• a v neposlední řadě význam ošetřování tratí, které by mělo doplnit péči o železniční spodek i svršek s cílem prodloužit životnost geometrických a technických parametrů tratí.

Ve dvoudenním přednáškovém maratonu, který představoval 23 prezentací, jsme asi nepostihli celou problematiku kvality prací. Většina přednášek byla obsažena ve Sborníku, který obdrželi všichni účastníci. Děkujeme všem přednášejícím, kteří vyhověli našim požadavkům a ochotně a odpovědně prezentace připravili. Přednášky každoročně využijeme pro doplnění výuky železničního stavitelství na VOŠ. Cenná pro účastníky byla i vzájemná diskuse mimo program Semináře a společná večeře po absolvování prvního dne. Věříme, že každý z účastníků našel v programu téma jemu blízké a že Seminář byl přínosem i pro jejich další činnost.

Sérii přednášek doplnila podvečerní odborná exkurze zaměřená na kvalitu opěrných zdí na dráze, kterou pro účastníky semináře připravila a spolupořádala Oblastní komora ČKAIT Ústí nad Labem.

Doufáme, že se všem účastníkům semináře u nás líbilo. Věříme, že bude v našich silách uspořádat i další setkání odborné veřejnosti a příznivců naší školy na začátku roku 2020 a že se nám podaří opět připravit zajímavý program.

Další foto ve fotogalerii