Exkurze Česká Lípa Střelnice

V České Lípě jsme už na exkurzi samozřejmně byli. Naposledy, když se rekonstruovalo nádraží. Nyní jsme měli možnost se podívat na jedinečnou sanaci železničního spodku nedaleko zastávky Česká Lípa Střelnice, konkrétně blízko přírodní památky mokřad v nivě Šporky. Úsek dlouhý cca 400m metrů bude sanován pomocí 11 pilířů z kvalitního kameniva a dalších podpůrných opatření. Studenti dostali odborný výklad od autorského dozora z firmy SG Geotechnika. Cestou jsme pomohli přírodě a vyzbírali odpad kolem trati v úseku od České Lípy hlavního nádraží a k místu stavby.