Diagnostika na železniční dopravní cestě 2013

seminář

Diagnostika na železniční dopravní cestě 2013

pořádala  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín
 ve spolupráci se SŽDC, s.o – TÚDC Praha,
pod záštitou generálního ředitele SŽDC, s.o. Ing. Jiřího Koláře,

ve dnech 20. a 21. února 2013

program semináře

Akce byla zařazena v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2body).

Sborník přednášek vydaný u příležitosti konání tohoto semináře pod názvem Diagnostika na železniční dopravní cestě 2013 je veden pod číslem ISBN 978-80-260-3695-1.

Již 11. odbornou konferenci s železniční tématikou pořádala ve dnech 20. a 21. února 2013 VOŠ a SPŠ Děčín. Téma semináře „Diagnostika na železniční dopravní cestě 2013“ přilákalo rekordní počet 210 účastníků z celé republiky i ze zahraničí.
Seminář se konal pod záštitou generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty Ing. Jiřího Koláře a za účinné spolupráce se SŽDC, s.o. - Technickou ústřednou dopravní cesty Praha a Oblastní komorou ČKAIT Ústí nad Labem.
Nedestruktivní diagnostika železničního svršku a spodku má dnes nezastupitelný význam pro kontroly provozovaných tratí, pro hospodárné využívání finančních prostředků na údržbu, opravy a rekonstrukce a v neposlední řadě též při přejímce konstrukcí od výrobce a při přejímce a předávání dokončených prací a staveb. Přednášky, které zcela vyplnily dvoudenní program, jsou zdrojem nejnovějších informací jak pro žáky, tak i pro vyučující. Jde o aktuální informace, které nejsou a ani nemohou být uvedeny v učebnicích. Proto také mezi účastníky semináře jsou pedagogové středních i vyšších odborných a vysokých škol, které vychovávají odborníky pro stavbu a údržbu železnic z celé ČR. Přednášky připravili a prezentují odborníci z GŘ SŽDC, z Technické ústředny dopravní cesty Praha, pracovníci odborných firem, které diagnostická zařízení vyvíjejí a pedagogové ČVUT Praha, VUT Brno, Žilinské univerzity v Žilině a Technické univerzity v Drážďanech, všichni bez nároků na honorář. Je jim proto třeba poděkovat, a stejně tak i ostatním pracovníkům, kteří se na realizaci semináře podíleli.
Součástí programu semináře byla i večerní prohlídka Zámku Děčín s rautem v reprezentativních prostorách zámku a prohlídka měřícího vozu, kterou zorganizovala SŽDC s.o., TÚDC Praha ve stanici Děčín - východní nádraží.

další foto ve fotogalerii

Ing. Jaroslav Horák