T – PROFI Talenty pro firmy

Naši strojaři ze tř. S2 se ve středu 6. 11. 2019 zúčastnili soutěže v Chomutově, kterou pořádala Krajská hospodářská komora. 

Soutěžní tým, jmenovitě Jaromír Dítě, Tomáš Hladík a Matěj Volf, byl doplněný třemi žáky 5. třídy ZŠ v Želenicích. 

Úkolem soutěžících bylo v časovém limitu postavit ze stavebnice Merkur 3 funkční modely různých zařízení, např. bucharu nebo větrného mlýnu. Žáci základní školy řešili konstrukční část, naši studenti pak především pohony a funkci zařízení. Odborná porota pak vyhodnotila zdar jejich úsilí, kterým byl zisk krásného 3. místa ze 6 soutěžních týmů. 

Gratulujeme k hezkému umístění a děkujeme za reprezentaci školy.

Dk