Bobřík informatiky

Jako hoši od Bobří řeky Jaroslava Foglara se 36 hochů i děvčat z naší školy vydalo dne 12. listopadu lovit bobříka. Nešlo o bobříka mrštnosti nebo síly, kterého by mohli lovit v hodinách tělocviku, ani bobříka mlčení nebo dobrých činů, který by se také mnohým hodil, ale bobříka informatiky.

Tato předmětová soutěž je cílena na bystré žáky se zájmem o moderní technologie, nepostrádající logické a informatické myšlení, zvládající odpovídat na otázky úloh z algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Takových studentů se v naší škole našlo plno. Nejúspěšnějším lovcem ze všech se stal David Rynda ze třídy S1, druhý byl Pavol Fuka ze třídy 1Z a na třetím místě se umístila Karolína Míšková ze třídy 1A. Všichni s opravdu nadprůměrnými výsledky. Mnoho dalších soutěžících potvrdilo dosaženým počtem bodů, že jsou úspěšní řešitelé a letošní prváci ti správní chytří středoškoláci.

Cílem soutěže je, aby si žáci i učitelé uvědomili, že informatika v současné době není totéž, co ovládání počítače, a to se myslím podařilo.

(Ing. Drdková)