Týden vědy a techniky

Letošního Dne vědy a techniky na AV ČR se 12. 11. 2019 zúčastnila třída E3.

Ing. Babič nejprve seznámil posluchače s náplní práce Ústavu makromolekulární chemie AV. Vědci zlepšili díky plastům kvalitu života v lékařských aplikacích - připravili lůžka kloubních náhrad, syntetický model hlasivek a jiné produkty.

V další části přednášky se zmínil o nepřesných a negativních informacích o plastech v médiích. Formou hry si studenti připomněli pojmy polymer, polymerace a aditivum. Přednášející vysvětlil vztah mezi strukturou polymerů a jejich recyklovatelností spolu s ekologickými a ekonomickými vztahy podmiňujícími další využití plastového odpadu.

( Mgr. Morongová )