Školská rada

Školská rada bude v období 11/2018 - 11/2021 pracovat ve složení:

za zřizovatele:
• Ing. Petr Sukdol
• Ing. Robin Kubec

za pedagogy:
• Mgr. Iveta Hejduková
• Mgr. Zuzana Morongová

za žáky a studenty:
• Ing. Josef Dlouhý
• Mgr. Monika Ramešová

 

Volby do Školské rady VOŠ a SPŠ Děčín 2018

Proběhly volby do školské rady na funkční období listopad 2018 – listopad 2021.

První kolo proběhlo v termínu od 1. 10. - 10. 10. 2018 - nominace kandidátů
2 zástupci za rodiče a zletile žáky - 1 za středisko CSA, 1 za středisko SLO
2 zástupci za pedagogy - 1 za středisko CSA, 1 za středisko SLO

Druhé kolo proběhlo v termínu od 17.10. do 26.10.2018 - volby

Výsledky 2. kola voleb do ŠR

za pedagogy byli zvoleni tito zástupci:

Mgr. Iveta Hejduková
Mgr. Zuzana Morongová

za žáky a ZZ žáků nebyl zvolen žádný zástupce, nebyla naplněna nadpoloviční většina hlasujících.

Třetí kolo proběhlo v termínu od 1.11. do 7.11.2018 - volby zástupců za žáky a ZZ žáků

Výsledky 3. kola voleb do ŠR

za žáky, studenty a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Ing. Josef Dlouhý
Mgr. Monika Ramešová