Vánoční setkání s úsměvem

Divadelní kroužek pod vedením paní učitelky Mgr. Křesťanové uspořádal v pátek 20. 12. 2020 pro všechny studenty školy tradiční vánoční představení. Pestrá feerie zavedla diváky tentokrát mezi velikány našich dějin, do cirkusového prostředí, ale také do rozhlasového a televizního studia. Velký dík patří všem (hercům, technikům, kulisákům...), díky kterým se letos opět rozcházíme na vánoční prázdniny s dobrou náladou a úsměvem. 

Krásné Vánoce a prima rok 2020 !