Dar Lovochemie studentům děčínské průmyslovky

V červnu 2019 darovala firma LOVOCHEMIE a PREOL naší škole VOŠ a SPŠ Děčín finanční příspěvek v hodnotě 10000,-Kč. Škola tento dar využila na podporu výuky chemie v 1. ročníku. Zakoupila zábavnou soupravu Student – chemie a světlo spolu s návodnými kartami a metodickými poznámkami. Studenti si vyzkouší snadno proveditelné zábavné pokusy z fotochemie, a tak nejnázorněji pochopí vyučovací látku.

Mgr. Zuzana Morongová