Přednáška VAPIS

Dne 21. 1. 2020 se žáci 1A zúčastnili přednášky, která byla zaměřená na výrobu, stavebně-fyzikální vlastnosti a použití vápenopískových zdících prvků VAPIS. Přednášku vedl Ing. Jiří Kux, jednatel firmy VAPIS stavební hmoty s.r.o., který nám kromě teoretických informací přivezl a ponechal pro potřeby školy vzorky všech výrobků. Dále nám byly poskytnuty dvě palety maloformátových plných cihel, které škola využije v rámci praktické výuky.

Ing. Alžbeta Bublová