Neisse2000

Dne 21.1.2020 se studenti oboru elektro zúčastnili 1. tzv. workshopu k plánované elektroolympiádě Neisse2000 jež se bude konat 28.3.2020 v Žitavě. Tématika práce byla zaměřena na práci s odpory. Studenti nejprve dostali zapojení obvodu v němž měli za úkol spočítat jednotlivé proudy a napětí , následně na matrici daný obvod zapojit ( viz obrázky ) provést měření a spočítat jak se měření % odlišuje od teoretického výpočtu. Studenti si tak mohli prakticky vyzkoušet jak jsou přesní ve výpočtech a naši druháci i poprvé práci v elektrolaboratoři. Další praktikum týkající se vn napětí se bude konat 2.2.2020 opět v Žitavě.

Ing. BENEŠ Otakar