Soutěžíme V DOBĚ "ROUŠKOVÉ"

 V sobotu 28. března 2020 se uskutečnil již 26. ročník Mezinárodní elektrotechnické olympiády, kterou pro studenty z příhraničních oblastí České republiky, Německé spolkové republiky a Polska pořádá Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz). Letošní ročník musel s ohledem na současnou „koro“- situaci proběhnout distančním způsobem. Soutěžilo celkem 32 žáků středních škol, které poskytují elektrotechnické vzdělání. Největší zastoupení měla Česká republika, kterou reprezentovalo 8 studentů  VOŠ a SPŠ Děčín, 12 studentů SPŠ a VOŠ Liberec a 1 student VOŠ a SPŠ Varnsdorf.  Německá spolková republika byla zastoupena 11 studenty z různých příhraničních středních škol, Poláci se letos nezúčastnili. Potěšující pro naši školu je vynikající 4. místo Richarda Schlösingera, žáka 3. ročníku studijního oboru Elektrotechnika.  (Dk)